TERAZ CZYTASZ: Wskazówki dotyczące postępowania w razie kolizji na terenie Niemiec
Goście Zespołu Ukołowanych 03.11.2016
Goście Zespołu Ukołowanych
Podziel się:Share on FacebookTweet about this on Twitter

Kolizje i wypadki drogowe to sytuacje stresujące, zwłaszcza kiedy dochodzi do nich za granicą. Warto mieć wówczas pod ręką zestaw wskazówek uwzględniających przepisy obowiązujące w danym kraju. Pozwolą one podjąć racjonalne działania i uniknąć chaotycznego postępowania.

Jeśli jesteś uczestnikiem zdarzenia drogowego w Niemczech.

 1. Niezwłocznie zatrzymaj samochód.
 1. Włóż kamizelkę odblaskową. Zabezpiecz miejsce zdarzenia poprzez włączenie świateł awaryjnych i ustawienie trójkąta ostrzegawczego. Trójkąt ustawiamy przed samochodem, w odległości uzależnionej od miejsca kolizji:

– na autostradzie od 150 do 400 m,

– na drodze ekspresowej 100 m,

– w terenie zabudowanym 50 m.

 1. Oceń skutki zdarzenia. Upewnij się, czy są ranni.
 1. Udziel poszkodowanym pierwszej pomocy (obowiązek ten został uregulowany w § 323 niemieckiego kodeksu karnego – Strafgesetzbuch)
 2. Wezwij pomoc. Jeśli w pobliżu znajduje się słupek z telefonem alarmowym (tzw. Notrufsäule), skorzystaj z niego. Centrala alarmowa, z którą się wówczas połączysz, będzie już znała lokalizację wypadku i powiadomi odpowiednie służby ratunkowe.
 1. Drugiemu uczestnikowi zdarzenia komunikacyjnego należy podać swoje dane osobowe, dane pojazdu i jego ubezpieczyciela OC. Jeśli uczestnik zdarzenia nie jest w stanie wskazać ubezpieczyciela, można skorzystać z pomocy niemieckiego centrum informacji o ubezpieczycielach pojazdów, tzw. Zentralruf der Autoversicherer (https://www.gdv-dl.de/142/, telefon bezpłatny u niemieckich operatorów: 0800 25 026 00).
 1. Zidentyfikuj świadków zdarzenia. Zanotuj ich dane osobowe.
 2. Uczestnicy wypadku muszą sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym – będzie ono później podstawą dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy zdarzenia. Można posłużyć się gotowym formularzem wspólnego zgłoszenia.
 1. O ile jest to możliwe wykonaj kilka zdjęć miejsca kolizji i uszkodzonych pojazdów, a w przypadku drobnej szkody komunikacyjnej należy możliwie najszybciej usunąć samochody z jezdni, by nie utrudniały ruchu.
 2. Pod żadnym pozorem nie oddalaj się z miejsca zdarzenia pozostawiając swoje dane osobowe i dane swojego pojazdu osobie trzeciej. Jeśli wyrządzisz szkodę pod nieobecność poszkodowanego, pozostaw przy uszkodzonym mieniu swoje dane osobowe i podaj dane kontaktowe (telefon, e-mail itp.). Niezwłocznie zgłoś kolizję drogową na najbliższym posterunku policji.

Na żądanie innych uczestników zdarzenia drogowego masz obowiązek udostępnić im swoje prawo jazdy i dokumenty pojazdu. Policja niemiecka może poprosić o dowód osobisty (Personalausweis), prawo jazdy (Führerschein) i dokumenty pojazdu (Fahrzeugschein).

Jeśli zostałeś poszkodowany w zdarzeniu drogowym na terenie Niemiec, szkodę możesz zgłosić:

 • bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy,
 • po powrocie do Polski u reprezentanta ds. roszczeń towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy (w ustaleniu reprezentanta pomaga Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, na stronie internetowej pbuk.pl znajdziesz odpowiedni formularz),
 • w Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie ma w Polsce reprezentanta ds. roszczeń lub sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC),
 • w Deutsches Büro Grüne Karte e.V. (claims@gruene-karte.de).

Numery alarmowe

112 – numer alarmowy do powiadomienia o zagrożeniu zdrowia, życia lub mienia, jednolity na terenie całej Unii Europejskiej (wybierz właśnie ten numer, jeśli w zdarzeniu drogowym są ranni).

110 – policja.

Inne ważne telefony

+49 (030) 2020 5757 – Deutsches Büro Grüne Karte e.V. (zgłaszanie szkód komunikacyjnych).

0 800 6683 663 – bezpłatny numer alarmowy u niemieckich operatorów, łączy z centralą alarmową, która lokalizuje położenie dzwoniącego i wysyła pomoc – również pomoc drogową.

 

NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Dozwolona prędkość

Zgodnie z § 3 niemieckiej  ustawy o ruchu drogowym (Straßenverkehrsordnung) kierowca powinien jechać z taką prędkością, która zapewni mu panowanie nad pojazdem. Prędkość powinna być dostosowana do warunków drogowych, natężenia ruchu, warunków pogodowych, umiejętności kierującego, cech pojazdu i jego ładunku.

Bez uzasadnionego powodu pojazdy nie mogą poruszać się zbyt wolno, by nie wstrzymywać ruchu drogowego. Na niektórych drogach możemy spotkać znak wskazujący na wymaganą prędkość minimalną – o ile oczywiście zezwalają na nią warunki drogowe i atmosferyczne.

30znak

W Niemczech limit prędkości 50 km/h obowiązuje w obszarze zabudowanym przez całą dobę, nie jest zróżnicowany czasowo tak jak w Polsce.

Prędkość na autostradzie nie została ograniczona ustawowo. Wprowadzono jednak tzw. prędkość, której przekroczenie nie jest zalecane. Dla pojazdów osobowych i motocykli wynosi ona 130 km/h.

Jej przekroczenie nie jest karane mandatem karnym, jednak w razie kolizji może być brane pod uwagę jako czynnik, który przyczynił się do spowodowania szkody komunikacyjnej.

 

1

Opłaty dokonywane są za pomocą systemu elektronicznego, dostępnego również w wersji polskiej: www.toll-collect.de.W przypadku pojazdów ciężarowych za przejazd niektórymi drogami na terenie Niemiec pobierane są opłaty. Wykaz dróg płatnych znajduje się na stronie internetowej www.mauttabelle.de.

W 2008 r. wprowadzono w niektórych niemieckich miastach (m.in. Berlinie, Kolonii, Hamburgu, Frankfurcie nad Menem, Monachium, Mannheim) winiety pozwalające na wjazd do stref ekologicznych (Umweltzonen). Po wyznaczonych strefach miast mogą poruszać się tylko pojazdy spełniające określone wymogi emisji spalin (plakietka czerwona, żółta i zielona). Granice strefy ekologicznej są oznaczone następującymi znakami drogowymi:

Początek strefy ekologicznej

zonepoczatek

Koniec strefy ekologicznej

zonekoniec

Na obszarze strefy ekologicznej wolno poruszać się wyłącznie pojazdem z nalepką umieszczoną na przedniej szybie, oznaczającą spełnienie normy emisji spalin dla danej strefy. Nalepkę można nabyć stacjach diagnostycznych TÜV po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Za brak nalepki może zostać nałożony mandat karny do 40 euro i 1 punkt karny.
 Ważne informacje dla kierowców planujących podróż do Niemiec

2

Odpowiedzialność za zdarzenie drogowe może zostać przyjęta z tytułu wyrządzenia czynu niedozwolonego na podstawie § 823 niemieckiego Kodeksu cywilnego (Bürgergesetzbuch).Przepisy brane pod uwagę przy ustalaniu odpowiedzialności za szkodę

Istnieje również możliwość przypisania odpowiedzialności niezależnie od winy, mówi o tym § 7 ustawy o ruchu  drogowym (Straßenverkehrsordnung). Zgodnie z nim właściciel pojazdu odpowiada za wszystkie szkody, które powstały w związku z jego eksploatacją. Co ważne, za znajdujące się w eksploatacji uznawane są również pojazdy, które stoją i nie poruszają się po drodze – o ile mają wpływ na ruch drogowy.

Zasady postępowania uczestników kolizji na terenie Niemiec zostały uregulowane w art. 34 niemieckiej ustawy o ruchu drogowym – Straßenverkehrsordnung.

 

Przydatne linki

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: http://pbuk.pl/pl/

Związek Niemieckich Firm Ubezpieczeniowych (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.):  http://www.gdv.de/

Deutsches Büro Grüne Karte e.V.: http://www.gruene-karte.de

Ustawa o ruchu drogowym (Strassenverkehrsordnung): http://www.stvo.de

 

Zwroty przydatne w razie wystąpienia szkody komunikacyjnej

Nazywam się … i chcę zgłosić wypadek drogowy.   Ich heisse… und möchte einen Autounfall melden.

Znajduję się na ulicy …  Ich befinde mich auf der Strasse …

Podczas jazdy miałam zapięte pasy bezpieczeństwa.   Während der Fahrt war ich angeschnallt.

Mój pojazd ma obowiązkowe ubezpieczenie OC w ERGO Hestii SA.   Mein Fahrzeug ist bei ERGO Hestia SA KFZ-Haftpflicht versichert. 

Proszę wezwać policję!   Rufen Sie bitte die Polize

Proszę wezwać karetkę pogotowia!   Rufen Sie bitte einen Krankenwagen!

Jestem ranny.  Ich bin verletzt. 

Nie piłem alkoholu.  Ich habe kein Alkohol getrunken.

Proszę przysłać pomoc drogową. Schicken Sie mir bitte einen Pannendienst.

Kto jest właścicielem / osobą ubezpieczoną?  Wer ist der Eigentümer des Fahrzeugs / der Versicherungsnehmer?

Poproszę o Pana dane (nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail)   Könnten Sie mir bitte Ihre Personaldaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail) geben?

Poproszę o markę i numer rejestracyjny pojazdu.   Könnten Sie mir die Marke des Fahrzeugs und das Autokennzeichen angeben?

Co jest przyczyną szkody?   Wie ist zu dieser Kollision gekommen?

Gdzie i kiedy miała miejsce szkoda?   Wo und wann ist der Schaden passiert?

Czy zawiadomił Pan policję lub inne służby bezpieczeństwa?   Haben Sie die Polizei oder den Rettungsdienst benachrichtigt?

Które części Pana pojazdu zostały uszkodzone?   Welche Autoteilhe Ihres Fahrzeugs wurden beschädigt?

Czy ktoś doznał obrażeń?   Wurde jemand verletzt?

dowód rejestracyjny   der Fahrzeugschein

dowód osobisty   der Personalausweis

prawo jazdy   der Führerschein

wypadek   der Unfall

ubezpieczenie OC   die KFZ – Haftpflichtversicherung

ubezpieczyciel   der Versicherer

222