TERAZ CZYTASZ: Miałeś stłuczkę w UK? Podpowiadamy jak zabezpieczyć materiał dowodowy i jak zgłosić szkodę
Goście Zespołu Ukołowanych 22.12.2016
Goście Zespołu Ukołowanych
Podziel się:Share on FacebookTweet about this on Twitter

W razie uczestnictwa w zdarzeniu drogowym na terenie Wielkiej Brytanii należy ocenić czy jest to kolizja, czy wypadek drogowy.

W przypadku kolizji drogowej (żaden z uczestników nie odniósł obrażeń ciała) naszym obowiązkiem jest:

 • wyłączenie silnika pojazdu,
 • włączenie świateł awaryjnych,
 • poproszenie pozostałych uczestników kolizji o wyłączenie silników i zaprzestanie palenia papierosów,
 • ewakuacja wszystkich pasażerów w bezpieczne miejsce poza drogą,
 • jeżeli to możliwe, usunięcie pojazdów z drogi lub natychmiastowe powiadomienie służb drogowych z podaniem dokładnego miejsca zdarzenia (w przypadku zdarzeń na autostradzie należy użyć telefonów alarmowych, które pozwolą dokładnie zlokalizować nasze położenie),
 • podanie drugiemu uczestnikowi zdarzenia swoich danych personalnych, danych właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC,
 • sporządzenie oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które stanie się później podstawą dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy zdarzenia. Można posłużyć się gotowym formularzem Wspólnego zgłoszenia o wypadku drogowym,
 • o ile jest to możliwe, wykonanie kilku zdjęć uszkodzonych pojazdów.

W przypadku wypadku drogowego (są zabici lub ranni) naszym obowiązkiem jest:

 • wyłączenie silnika,
 • włączenie świateł awaryjnych,
 • pozostawienie pojazdów na miejscu zdarzenia,
 • wezwanie służb ratowniczych i policji,
 • pozostawienie rannych w ich pojazdach, o ile nie ma zagrożenia wybuchem lub pożarem,
 • w razie konieczności udzielenie rannym pierwszej pomocy,
 • podanie drugiemu uczestnikowi zdarzenia swoich danych personalnych, danych właściciela pojazdu i ubezpieczyciela z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC,
 • sporządzenie oświadczenia o zdarzeniu drogowym, które stanie się później podstawą dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy zdarzenia. Można posłużyć się gotowym formularzem Wspólnego zgłoszenia o wypadku drogowym,
 • o ile jest to możliwe wykonanie kilku zdjęć uszkodzonych pojazdów,
 • pozostanie na miejscu zdarzenia do momentu przyjazdu policji.

Jeśli zostaliśmy poszkodowani w zdarzeniu drogowym na terenie  Wielkiej Brytanii  wówczas szkodę możemy zgłosić:

 • bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy,
 • po powrocie do Polski u reprezentanta ds. roszczeń towarzystwa sprawcy (w ustaleniu reprezentanta pomoże nam Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Na ich stronie internetowej pbuk.pl należy wypełnić formularz przygotowany do tego rodzaju zapytań),
 • w Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jeśli brak jest reprezentanta ds. roszczeń lub sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC).

 

Wykaz numerów alarmowych, informacji o policji, pogotowiu i straży pożarnej

112 – Europejski numer alarmowy

999 – Brytyjski numer alarmowy (operator poprosi o informację jakie służby są potrzebne)

111 – Medyczny numer alarmowy (możliwe video-połączenie w przypadku osób niesłyszących lub niemówiących)

+ 44 (0) 207 2913 520 – Ambasada RP w Londynie

 

Informacja na temat dozwolonej prędkości na terenie Wielkiej Brytanii

tabela1

Wymóg winiety i opłat za przejazd autostradą

Korzystanie z autostrad, mostów i tuneli w Wielkiej Brytanii jest płatne. Opłaty zależą od rodzaju pojazdu, jego wagi oraz ilości osi. Dodatkowo płatne jest poruszanie się po centrum Londynu.

Opłaty można dokonać bezpośrednio na stronach operatora opłat drogowych w trybie on-line.

Szczegółowy cennik jest dostępny pod adresem:  https://www.gov.uk/uk-toll-roads

tabela2v1

Szczegółowa tabela rodzaju mandatów i innych sankcji dostępna jest na stronie: https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/annex-5-penalties#penaltytable

tabela3

Jakie zasady/normy prawne są brane pod uwagę dla stwierdzenia odpowiedzialności za szkodę?

Ogólne zasady ruchu drogowego zostały opisane w Higway Code. Jest to dokument o charakterze doradczym.

Kwestia odpowiedzialności jest negocjowana, w odniesieniu do poprzedniego orzecznictwa i praktyki w likwidacji szkód.

W Wielkiej Brytanii odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego za spowodowanie szkody komunikacyjnej weryfikowana jest na podstawie oświadczeń uczestników zdarzenia, zapisów z kamer samochodowych i ulicznych oraz oświadczeń innych świadków zdarzenia.

Przydatne linki

Motor Insurers' Bureau – https://www.mib.org.uk/

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – www.pbuk.pl

Spis zasad drogowych – https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code

 

Słowniczek podstawowych zwrotów, jakie należałoby znać w razie wystąpienia szkody komunikacyjnej

Nazywam się i chcę zgłosić wypadek drogowy My name is and I would like to notify about a collision/car accident

Dowód rejestracyjny – Vehicle registration document

Dowód osobisty – Personal identification document

Prawo jazdy – Driving license

Wypadek – Car accident

Ubezpieczenie OC – Third Party Liability Insurance

Ubezpieczyciel – Insurer

Właściciel pojazdu – Vehicle owner

Znajduję się na ulicy …   I’m on a street…

Proszę przysłać policję i karetkę pogotowania – Please call police and ambulance

Podczas jazdy miałam zapięte pasy bezpieczeństwa – I had my seat  belts fastened.

Mój pojazd ma obowiązkowe ubezpieczenie OC w Ergo Hestii S.A. – I have a valid Motor Third Party Liability Insurance with Ergo Hestia S.A. in Poland

Proszę wezwać policję! – Please call the Police!

Jestem ranny – I’m injured

Nie piłem alkoholu – I’m sober/ I wasn’t drinking alcohol

Proszę przysłać mi pomoc drogową – Please send roadside assistance

Kto jest właścicielem/kto jest osobą ubezpieczoną? – Who is the owner/Who is the insured?

Proszę o pana dane osobowe (nazwisko, adres, e-mail/tel.) – Please give me your personal detailes (name, address, e-mail and telephone number)

Proszę o markę i numer rejestracyjny pojazdu – Please give me make and model of your vehicle and registration number

Co jest przyczyną szkody?- What was the cause of the collision?

Gdzie i kiedy miałam miejsce szkoda? – When and where the collision happened?

Czy zawiadomił Pan policję lub inne służby bezpieczeństwa? – Have you called the police or other road service?

Które części Pana samochodu zostały uszkodzone? – What parts of your vehicle were damaged?

Czy ktoś doznał obrażeń? – Was anyone injured?

222